Informacja Zarządu o planie połączenia Ever Security Plus sp. z o.o. oraz Ever Security sp. z o.o....