+48 22 329 25 10 kontakt@eversecurity.com.pl

kontakt@eversecurity.com.pl
+48 22 329 25 00

Zaznacz stronę

Audyt bezpieczeństwa

Audyt bezpieczeństwa to usługa polegająca na kompleksowej analizie funkcjonowania danej firmy i przedstawienie czynników negatywnie wpływających na poziom finansowego bezpieczeństwa. Podstawą naszej pracy są obserwacje, wywiady oraz analizy dokumentów, a celem skontrolowanie, mających wpływ na mechanizmy operacyjne i straty finansowe działów przedsiębiorstwa.

Nasze działania mają zawsze indywidualny charakter, dostosowany do profilu konkretnej organizacji i prowadzone są zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa. Każdy audyt kończymy obszernym raportem dokumentującym obserwacje i zawierającym szczegółowe rekomendacje dla Klienta dotyczące nowej polityki bezpieczeństwa jego przedsiębiorstwa. Nowa polityka ma na celu całkowite zlikwidowanie lub znaczne ograniczenie ponoszonych do tej pory strat finansowych.